Om Flint Fotballfestival

Multinivåturnering i U12
- hva er det?

Flint Fotball Festival benytter turneringsformater som innebærer at alle lag spiller et bestemt antall jevne kamper. Laglederne vet altså på forhånd hvor mange kamper som skal spilles og kan forvente at kampene skal spilles mot jevn motstand.

Dette er mulig fordi vi benytter mange baner, vi har mange deltakende lag og vi har kun en årsklasse i hver turnering.

En sentral del av dette konseptet er en seeding-turnering som er unik for Flint Fotball Festival. Lagene melder seg ikke selv opp i nivåer. I stedet sørger seeding-turneringen for at jevngode lag hele tiden blir satt opp til å spille mot hverandre etter en dynamisk modell. Det er altså resultatene i de allerede gjennomførte kampene som bestemmer hvem som skal møtes i neste runde.

Ungdomsturneringer (U13-U16)

I ungdomsturneringene (U13 til U16) benyttes dette konseptet på åpningsdagen til å fordele lagene i divisjoner med enhetlig ferdighetsnivå.

For å være sikker på at turneringene for disse alderstrinnene blir attraktive også for de mest ambisiøse klubbene, har vi tradisjon for å invitere en håndfull store europeiske klubber, spesielt fra Tyskland og England, til å delta. Hardt satsende klubber får på denne måten mulighet til å teste seg mot internasjonale toppklubber.

Minst like viktig er det for oss å sørge for at lag med lavere ferdighetsnivå blir garantert mange jevne kamper og mulighet til å spille seg fram til tv-sendte finaler på hovedbanen med dommertrio og full pakke.

Barneturneringer (U10-U12)

I barneturneringene (U10 til U12) benyttes konseptet begge dager og er i tillegg satt opp på en slik måte at man unngår kamper mellom lag fra samme region.

Konseptet multinivåturnering sørger for at ingen lag er for gode og ingen for dårlige til å få en god sportslig opplevelse.

Turneringene i Flint Fotballfestival er multinivåturneringer. Det betyr at alle lag skal få mange jevne kamper og en god sportslig opplevelse uansett hvilket ferdighetsnivå de har.

Hele hovedoppsettet for turneringen for U12 vises i figuren under. Nedenfor beskrives hvordan turneringsformatet fungerer i årets turnering for 12-åringer.

Klikk på oppsettet for å se større bilde. 

https://festival.flintfotball.no/wp-content/uploads/2023/06/U12-format-2023.png

Dag 1: Seeding-turnering

Gutteklassen har 64 lag som er blitt delt inn i 3 like sterke puljer, A – C. Puljeinndelingen er bl.a. basert på lagenes egenvurdering av ferdighetsnivå og geografi. Pulje A og C har 20 lag mens pulje B har 24.

Lagene med høyt ferdighetsnivå er altså blitt fordelt jevnt på alle puljer og tilsvarende for lag med middels og lavt ferdighetsnivå.

Hensikten med seeding-kampene er å rangere lagene i hver av puljene. «Swiss tournament» er en samlebetegnelse for turneringsformater som gjør det mulig å rangere mange deltakere uten at alle spiller mot alle. Monrad er en slik variant som mange har hørt om. UEFA har besluttet å ta i bruk en annen variant i Europacupene fra 2024. Vi har utviklet en egen unik variant hvor målforskjellen har svært liten betydning for rangeringen. Derfor er vår variant spesielt egnet i barne- og ungdomsfotball: Dersom det oppstår ujevne kamper, så har det beste laget ingen egeninteresse av å jage en storseier. Når seieren er sikret, vil de være bedre tjent med å hvile sine beste spillere til påfølgende kamper.

Vi har satt opp første kamp i hver pulje. I dette oppsettet er det bl.a. sørget for å unngå kamper mellom lag fra samme krets. Det er også sørget for at lag med svært ulikt ferdighetsnivå ikke møtes.

Merk spesielt: Noen store klubber deltar med nivådelte lag og andre stiller med jevnsterke lag. Noen lag er underårige. Det er altså mange grunner til at din oppførte motstander kan ha et annet ferdighetsnivå enn hva navnet gir inntrykk av. Vi vil aldri publisere lagenes egenvurdering.

Etter at første kamp er ferdigspilt vil resultatene fra alle kamper bli samlet og registrert. Når dette er komplett, vil Profixio generere motstandere i neste kamp. Tilsvarende vil etter andre kamp et nytt oppsett bli laget basert på resultatene i de to første kampene. Til slutt vil fjerde kamp bli satt opp basert på resultatene i de tre spilte kampene.

Merk: Med dette opplegget er det viktig at riktige resultater blir registrert. For å unngå hendelige feil, skal hvert lag etter kampslutt gå til dommer midt på banen og signere dommerkortet.

Mange spør hvorfor det kun er lagt ut en kamp før turneringen. Og det er altså fordi motstandere i Kamp 2 ikke blir bestemt før Kamp 1 er ferdigspilt. Tidspunktet for hver av kampene er altså bestemt, men ikke hvilken bane man skal spille på og hvem som er motstander.

Merk at kampene i pulje B for G12 går over to mulige tidspunkter.

I jenteklassene er prinsippet helt likt, men likevel med følgende forskjell: Jenteklassen i U12 har kun 14 lag, hvor foreløpig en plass er ledig.

Kvalifisering for Dag 2

På slutten av Dag 1 har man altså en rangering av lagene i hver av puljene. Denne publiseres selvsagt ikke.

Basert på disse rangeringene settes det sammen nye divisjoner. I gutteklassene fordeles de 64 lagene på fire divisjoner med 16 lag i hver. De fire divisjonene har fått navn etter ulike kattedyr.

Tilsvarende fordeles de 14 lagene i jenteklassene på tre divisjoner med hhv. 6, 4 og 4 lag. Disse tre divisjonene har fått navn etter ulike rovfugler.

Etter at lørdagens kamper er ferdigspilt, vil vi bruke litt tid på å lage ferdig oppsettet for søndagen. Forvent at oppsettet blir publisert senest kl. 19:00 på lørdag kveld.

Dag 2: Gruppespill

Etter Dag 1 har alle lag havnet i en gruppe med tre andre lag. På Dag 2 spilles det normal enkel serie med tre kamper. Alle kamptidspunktene er bestemt på forhånd.

Multinivåturnering
- utspring fra Monrad

Vil du vite mer?

Om Flint AIL

Logo_Footer

Flint Tønsberg AIL er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.

© Flint Tønsberg AIL / Alle Rettigheter