Om Flint Fotballfestival

Multinivåturnering
- hva er det?

Flint Fotball Festival benytter turneringsformater som innebærer at alle lag spiller et bestemt antall jevne kamper. Laglederne vet altså på forhånd hvor mange kamper som skal spilles og kan forvente at kampene skal spilles mot jevn motstand.

Dette er mulig fordi vi benytter mange baner, vi har mange deltakende lag og vi har kun en årsklasse i hver turnering.

En sentral del av dette konseptet er en seeding-turnering som er unik for Flint Fotball Festival. Lagene melder seg ikke selv opp i nivåer. I stedet sørger seeding-turneringen for at jevngode lag hele tiden blir satt opp til å spille mot hverandre etter en dynamisk modell. Det er altså resultatene i de allerede gjennomførte kampene som bestemmer hvem som skal møtes i neste runde.

Ungdomsturneringer (U13-U16)

I ungdomsturneringene (U13 til U16) benyttes dette konseptet på åpningsdagen til å fordele lagene i divisjoner med enhetlig ferdighetsnivå.

For å være sikker på at turneringene for disse alderstrinnene blir attraktive også for de mest ambisiøse klubbene, har vi tradisjon for å invitere en håndfull store europeiske klubber, spesielt fra Tyskland og England, til å delta. Hardt satsende klubber får på denne måten mulighet til å teste seg mot internasjonale toppklubber.

Minst like viktig er det for oss å sørge for at lag med lavere ferdighetsnivå blir garantert mange jevne kamper og mulighet til å spille seg fram til tv-sendte finaler på hovedbanen med dommertrio og full pakke.

Barneturneringer (U10-U12)

I barneturneringene (U10 til U12) benyttes konseptet begge dager og er i tillegg satt opp på en slik måte at man unngår kamper mellom lag fra samme region.

Konseptet multinivåturnering sørger for at ingen lag er for gode og ingen for dårlige til å få en god sportslig opplevelse.

Turneringene i Flint Fotballfestival er multinivåturneringer. Det betyr at alle lag skal få mange jevne kamper og en god sportslig opplevelse uansett hvilket ferdighetsnivå de har.

Multinivåturneringer er altså noe helt annet et turneringsformatet «A- og B-sluttspill», som mange kjenner til. Derfor er det behov for en grundig forklaring på hvordan dette fungerer, og denne forklaringen følger nedenfor. Forklaringen er basert på det kampoppsettet som faktisk skal benyttes i turnering for 13- og 14-åringer i 2023.

Hovedfokus er på Seeding-turneringen (Dag 1), for det er denne delen av turneringen som er unik. Oppsettet for gruppespillkampene på Dag 2 og sluttspillkampene på Dag 3 følger mer tradisjonelt mønster og forklares derfor mer overflatisk.

Hele hovedoppsettet for de to turneringene vises i figurene.

U12-turneringen følger i prinsippet samme turneringsformat for Dag 1 og Dag 2, men selvsagt blir ingen resultater og tabeller presentert. Les mer om det her.

Klikk på oppsettet for å se større bilde. 

https://festival.flintfotball.no/wp-content/uploads/2023/05/FLINT-U13-2023.png
https://festival.flintfotball.no/wp-content/uploads/2023/05/Flint-U14-2023.png

Dag 1: Seeding-turnering

Gutteklassene har 56 lag i både U13 og U14.

De 56 lagene er blitt delt inn i 4 like sterke puljer, A – D. Puljeinndelingen er bl.a. basert på lagenes egenvurdering av ferdighetsnivå og geografi.

Lagene med høyt ferdighetsnivå er altså blitt fordelt jevnt på alle puljer og tilsvarende for lag med middels og lavt ferdighetsnivå.

Hensikten med seeding-kampene er å rangere de 14 lagene. «Swiss tournament» er en samlebetegnelse for turneringsformater som gjør det mulig å rangere mange deltakere uten at alle spiller mot alle. Monrad er en slik variant som mange har hørt om. UEFA har besluttet å ta i bruk en annen variant i Europacupene fra 2024. Vi har utviklet en egen unik variant hvor målforskjellen har svært liten betydning for rangeringen. Derfor er vår variant spesielt egnet i barne- og ungdomsfotball: Dersom det oppstår ujevne kamper, så har det beste laget ingen egeninteresse av å jage en storseier. Når seier e er sikret, vil de være bedre tjent med å hvile sine beste spillere til påfølgende kamper.

Vi har satt opp første kamp i hver pulje. I dette oppsettet er det bl.a. sørget for å unngå kamper mellom lag fra samme krets. Det er også sørget for at lag med svært ulikt ferdighetsnivå ikke møtes.

Merk spesielt: Noen store klubber deltar med nivådelte lag og andre stiller med jevnsterke lag. Noen lag er underårige. Det er altså mange grunner til at din oppførte motstander kan ha et annet ferdighetsnivå enn hva navnet gir inntrykk av. Vi vil aldri publisere lagenes egenvurdering.

Etter at første kamp er ferdigspilt vil resultatene fra alle kamper bli samlet og registrert. Når dette er komplett, vil Profixio generere motstandere i neste kamp ved at vinnere møter vinner og tapere møter tapere.

Tilsvarende vil etter andre kamp et nytt oppsett bli laget hvor lag som har vunnet to kamper (6 poeng) møter hverandre, lag som har 4 poeng møter hverandre etc.

Merk: Med dette opplegget er det viktig at riktige resultater blir registrert. For å unngå hendelige feil, skal hvert lag etter kampslutt sende en lagleder til dommerbordet for å signere på registrert resultat.

Rangeringen av lagene gjøres ut fra følgende kriterier:

 • Poeng
 • Kvalitet
 • Målforskjell
 • Antall scorede mål

Det er kriteriet Kvalitet som er unikt for vår variant av «Swiss tournament». Kvalitet er det tallet man får dersom man summerer sine motstanderes poeng.

Om to klubber altså står med tre seire og ett tap, så har begge lag 9 poeng. Men de har høyst sannsynlig spilt mot forskjellige lag i løpet av dagen. Den av de to klubbene som har høyest Kvalitet har fått sine 9 poeng mot hardest motstand og rangeres derfor først. Kun i den usannsynlige situasjonen at to lag har samme antall poeng og samme Kvalitet kommer målforskjell til anvendelse.

Merk: I den tabellen som vises i Profixio er rangeringen riktig, men Kvalitetstallet mangler. For å se dette tallet, må man trykke på en knapp som heter «Kriterier for tabell».

Mange spør hvorfor det kun er lagt ut en kamp før turneringen. Og det er altså fordi motstandere i Kamp 2 ikke blir bestemt før Kamp 1 er ferdigspilt. Tidspunktet for hver av kampene er altså bestemt, men ikke hvilken bane man skal spille på og hvem som er motstander.

Jenteklassene

I jenteklassene er prinsippet helt likt, men likevel med følgende forskjeller:

 • Jenteklassene i U13 og U14 har henholdsvis 20 og 24 lag. Disse er fordelt på to puljer.
 • Kampene i puljene i jenteklassene går over to tidspunkter. Derfor blir det i jenteklassene litt kortere tid fra man vet motstander og fram til mulig kamptidspunkt. Dette er en ulempe vi ikke unngår før antall lag i jenteklassene blir minst 32. I U14 kompenserer vi med å garantere at neste kamp uansett skal spilles på Flint ESSO Arena, altså bane 1 – 6.

Kvalifisering for Dag 2

På slutten av Dag 1 har man altså en rangering av de 14 lagene i gutteklassene for G13 og G14.

 • Plass 1 og 2 i hver av de fire gruppene (totalt altså 8 lag) går til Divisjon 1 og fordeles på to Divisjonsavdelinger: 1A og 1B.
 • Plass 3 – 6 i hver av de fire gruppene (totalt altså 16 lag) går til Divisjon 2 og fordeles på fire Divisjonsavdelinger: 2A, 2B, 2C og 2D.
 • Plass 7 – 10 i hver av de fire gruppene (totalt altså 16 lag) går til Divisjon 3 og fordeles på fire Divisjonsavdelinger: 3A, 3B, 3C og 3D.
 • Plass 11 – 14 i hver av de fire gruppene (totalt altså 16 lag) går til Divisjon 4 og fordeles på fire Divisjonsavdelinger: 4A, 4B, 4C og 4D.

I J13 har man en rangering av de 10 lagene i hver av de to puljene.

 • Plass 1 – 4 i hver av de to gruppene (totalt altså 8 lag) går til Divisjon 1 og fordeles på to Divisjonsavdelinger: 1A og 1B.
 • Plass 5 – 10 i hver av de fire gruppene (totalt altså 12 lag) går til Divisjon 2 og fordeles på tre Divisjonsavdelinger: 2A, 2B og 2C.

I J14 har man en rangering av de 12 lagene i hver av de to puljene.

 • Plass 1 – 4 i hver av de to gruppene (totalt altså 8 lag) går til Divisjon 1 og fordeles på to Divisjonsavdelinger: 1A og 1B.
 • Plass 5 – 8 i hver av de fire gruppene (totalt altså 8 lag) går til Divisjon 2 og fordeles på to Divisjonsavdelinger: 2A og 2B.
 • Plass 9 – 12 i hver av de fire gruppene (totalt altså 8 lag) går til Divisjon 3 og fordeles på to Divisjonsavdelinger: 3A og 3B.

Dag 2: Gruppespill

Etter Dag 1 har alle lag havnet i en gruppe med tre andre lag. På Dag 2 spilles det normal enkel serie («round robin»). Alle kamptidspunktene er bestemt på forhånd.

Det er normal rangering av lagene:

 • Poeng
 • Målforskjell
 • Antall scorede mål

Kvalifisering for Dag 3

 • I divisjoner med to divisjonsavdelinger (Divisjon 1 i G13 og G14, Divisjon 1 i J13 samt alle divisjoner i J14) går det to beste lagene videre til semifinale i sin divisjon.
 • I divisjoner med tre divisjonsavdelinger (Divisjon 2 i J13) går gruppevinnerne og beste gruppetoer til semifinale i sin divisjon.
 • I divisjoner med fire divisjonsavdelinger (Divisjon 2, 3 og 4 i G13 og G14) går kun gruppevinnerne til semifinale i sin divisjon.

Dag 3: Sluttspill

 • Alle semifinaler spilles tidlig på Dag 3. Vinnerne spiller finale i sin divisjon.
 • Bronsefinale spilles som normal kamp i noen divisjoner. I noen divisjoner avgjøres bronsefinalen i form av en straffesparkkonkurranse på et eget tilrettelagt område ved Bane 1.
 • Alle lag som ikke spiller semifinale, spiller en plasseringskamp denne dagen.

Multinivåturnering
- utspring fra Monrad

Vil du vite mer?

Om Flint AIL

Logo_Footer

Flint Tønsberg AIL er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.

© Flint Tønsberg AIL / Alle Rettigheter