Om Flint Fotballfestival

Multinivåturnering
- hva er det?

Flint Fotball Festival benytter turneringsformater som innebærer at alle lag spiller et bestemt antall jevne kamper. Laglederne vet altså på forhånd hvor mange kamper som skal spilles og kan forvente at kampene skal spilles mot jevn motstand.

Dette er mulig fordi vi benytter mange baner, vi har mange deltakende lag og vi har kun en årsklasse i hver turnering.

En sentral del av dette konseptet er en seeding-turnering som er unik for Flint Fotball Festival. Lagene melder seg ikke selv opp i nivåer. I stedet sørger seeding-turneringen for at jevngode lag hele tiden blir satt opp til å spille mot hverandre etter en dynamisk modell. Det er altså resultatene i de allerede gjennomførte kampene som bestemmer hvem som skal møtes i neste runde.

Ungdomsturneringer (U13-U16)

I ungdomsturneringene (U13 til U16) benyttes dette konseptet på åpningsdagen til å fordele lagene i divisjoner med enhetlig ferdighetsnivå.

For å være sikker på at turneringene for disse alderstrinnene blir attraktive også for de mest ambisiøse klubbene, har vi tradisjon for å invitere en håndfull store europeiske klubber, spesielt fra Tyskland og England, til å delta. Hardt satsende klubber får på denne måten mulighet til å teste seg mot internasjonale toppklubber.

Minst like viktig er det for oss å sørge for at lag med lavere ferdighetsnivå blir garantert mange jevne kamper og mulighet til å spille seg fram til tv-sendte finaler på hovedbanen med dommertrio og full pakke.

Barneturneringer (U10-U12)

I barneturneringene (U10 til U12) benyttes konseptet begge dager og er i tillegg satt opp på en slik måte at man unngår kamper mellom lag fra samme region.

Konseptet multinivåturnering sørger for at ingen lag er for gode og ingen for dårlige til å få en god sportslig opplevelse.

https://festival.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/11/Flint-Fotballfestival-cup-knapper-U12.jpg
https://festival.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/11/Flint-Fotballfestival-cup-knapper-Micasa-U14.jpg
https://festival.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/11/Flint-Fotballfestival-cup-knapper-U13.jpg
https://festival.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/11/Flint-Fotballfestival-cup-knapper-U15.jpg
https://festival.flintfotball.no/wp-content/uploads/2022/12/Flint-Fotballfestival-cup-knapper-U12-2023.jpg
https://festival.flintfotball.no/wp-content/uploads/2022/12/Flint-Fotballfestival-cup-knapper-U13-2023.jpg
https://festival.flintfotball.no/wp-content/uploads/2022/12/Flint-Fotballfestival-cup-knapper-U14-2023.jpg

Multinivåturnering
- utspring fra Monrad

Vil du vite mer?

Om Flint AIL

Logo_Footer

Flint Tønsberg AIL er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.

© Flint Tønsberg AIL / Alle Rettigheter