Flint Fotballfestival

Turneringsreglement
- ungdom

Turneringen følger NFFs Spilleregler og retningslinjer – ungdomsfotball 13-16 år med følgende presiseringer:

Spillere og klasser

 • Hvert lag skal senest tre dager før turneringen sende inn en oversikt over registrerte spillere.
 • Maksimalt antall spillere pr. lag er 20.
 • En spiller kan kun være registrert på ett lag.

I 2022 gjelder følgende aldersgrenser:

 • U13: Født 2009 eller senere
 • U14: Født 2008 eller senere
 • U15: Født 2007 eller senere

Overårige spillere tillates kun dersom spilleren er del av det samme laget også i seriespill og derfor er blitt innvilget dispensasjon basert på NFFs strenge krav (generell aldersdispensasjon fordi klubben ikke har annet tilbud eller sosialmedisinsk grunnlag).
Dersom klubben har særlige grunner til å søke avvik fra reglene over, skal søknad med begrunnelse forelegges turneringen minimum en uke før turneringsstart.

Gule og røde kort

Får en spiller rødt kort (f.eks. slag, spytting eller annen utilbørlig adferd overfor motspillere eller dommer), må han forlate kampen og laget får ikke erstatte utvist spiller. Dommer kan ved grove forseelser i samråd med dommeransvarlig ilegge karantene for påfølgende kamp eller flere påfølgende kamper.

Gule kort sones umiddelbart ved at spiller forlater banen i 5 minutter, ref. NFFs reglement for breddefotballturneringer i ungdomsfotballen.

Seeding-kamper

Seeding-kampene på turneringens første dag spilles som FU-turnering (se detaljert beskrivelse og eksempel ved å følge linken).
Den parsammensetningen som settes opp i de enkelte rundene kan ikke påklages.
Hver kamp har en varighet på 20 minutter. Dommer kan velge å legge til tid som følge av lengre opphold i spillet.

Rangeringen av lag i denne delen av turneringen er i følgende rekkefølge:

 • Poeng (3 poeng for seier og ett poeng for uavgjort)
 • Kvalitet (det tallet man får ved å summere antall poeng alle lagets motstandere har fått)
 • Målforskjell
 • Antall scorede mål
 • Internt oppgjør mellom de lagene som ellers ikke kan skilles

Skulle to eller flere lag fortsatt stå likt, avgjøres rekkefølgen ved myntkast eller loddtrekning.

Mellomspillkamper

Resultatet av seeding-kampene bestemmer hvilke divisjoner de enkelte lagene havner i. Hver divisjon skal deles i avdelinger à 4 lag.

Mellomspillkampene i hver divisjonsavdeling spilles som full serie.

Hver kamp har en varighet på to omganger à 20 minutter med 2 minutters pause. Dommer kan velge å legge til tid som følge av lengre opphold i spillet.

Rangeringen av lag i denne delen av turneringen er i følgende rekkefølge:

 • Poeng
 • Målforskjell
 • Antall scorede mål
 • Internt oppgjør mellom de lagene som ellers ikke kan skilles.

Skulle to eller flere lag fortsatt stå likt, avgjøres rekkefølgen ved myntkast eller loddtrekning.

Sluttspillkamper

Rangeringen av lag i mellomspillet bestemmer hvilke lag som skal møte hverandre i sluttspillet.

 • I divisjoner med fire puljer er det de fire puljevinnerne som møtes i semifinaler. Øvrige lag spiller plasseringskamper.
 • I divisjoner med to puljer møtes puljevinner og puljetoer til semifinaler. Øvrige lag spiller plasseringskamper.

Hver kamp har en varighet på to omganger à 20 minutter med 2 minutters pause. Dommer kan velge å legge til tid som følge av lengre opphold i spillet.

I sluttspillet avgjøres uavgjorte kamper med straffesparkkonkurranse. Straffesparkkonkurranser gjennomføres på et eget område.

Det spilles ikke ekstraomganger.

Turneringsjury

Hver turnering har en jury som behandler klager. Juryen er sammensatt av tre personer fra klubbene som deltar i turneringen.
Lag som ønsker å påklage avgjørelser som har med en enkelt kamp å gjøre, plikter å markere for dette på kampens dommerkort.
Klager skal meddeles juryen i turneringens sekretariat i klubbhuset uten ugrunnet forsinkelse. 500 kroner skal leveres inn sammen med klagen. Beløpet tilbakebetales til laget kun dersom laget får medhold av juryen.

Juryens beslutning er endelig og kan ikke påklages.

https://festival.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/11/Flint-Fotballfestival-cup-knapper-U12.jpg
https://festival.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/11/Flint-Fotballfestival-cup-knapper-Micasa-U14.jpg
https://festival.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/11/Flint-Fotballfestival-cup-knapper-U13.jpg
https://festival.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/11/Flint-Fotballfestival-cup-knapper-U15.jpg
https://festival.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/11/Flint-Fotballfestival-cup-knapper-U12.jpg
https://festival.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/11/Flint-Fotballfestival-cup-knapper-U13.jpg
https://festival.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/11/Flint-Fotballfestival-cup-knapper-Micasa-U14.jpg
https://festival.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/11/Flint-Fotballfestival-cup-knapper-U15.jpg

Vil du vite mer?

Om Flint AIL

Logo_Footer

Flint Tønsberg AIL er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.

© Flint Tønsberg AIL / Alle Rettigheter